Kompetens

Jag heter Marit Anderzén och är framförallt bra på att skriva olika typer av texter för olika sorters människor och sammanhang. I botten har jag en bred kommunikativ bas att stå på med utbildning från Stockholms och Uppsala universitet inom svenska språket, statsvetenskap, psykologi med flera ämnen. Ibland titulerar jag mig kreativörska eftersom jag också har ett utvecklat estetiskt öga, fingertoppskänsla för sociala sammanhang och ena foten i form och färg.

I Textstudions dator är beige kanslisvenska lika prioriterad som rosa krusidulltext – jag tycker nämligen att språk är fett kul!