Välkommen till Textstudion!

Funderar du på om medlemmarna i föreningen verkligen kommer att orka läsa det där långa utskicket, känns rapporten tung och svårläst, är hemsidan ostrukturerad och svår att navigera? Det gör ingenting. Om du vet vad du vill kommunicera och till vem du vill kommunicera så har Textstudion lösningen.

Den akademiska bredden i kombination med ett starkt intresse för språkfrågor, allmänbildning och kreativ drivkraft är Textstudions viktigaste kompetenser.

Välkommen till Textstudion med dina kommunikationsärenden!